ERASMUS DAYS 2019

Els Erasmus Days  són una celebració oficial europea que movilitza als beneficiaris de projectes Erasmus+ amb els següents objectius:

-       - Difondre i donar visibilitat als projectes Erasmus+.

-      - Activar la comunitat educativa i a tots els agents implicats en els projectes.

-       - Unir als països europeus en torn als programes Erasmus + i les oportunitats que ofereixen.

A l’IES Balàfia volem celebrar els Erasmus Days el proper 11 d’octubre amb una exposició com a activitat final del nostre projecte “Cap al desenvolupament  de noves estratègies per a la millora de l’ensenyament i dels resultats d’aprenentatge a l’IES Balàfia”/ “ On the way to developing new strategies to improve teaching strategies and learning outcomes at IES Balàfia”, un projecte de formació de professorat dintre  de la Acció KA1 del programa  Erasmus +.

També volem donar visibilitat al projecte EuroFPBalears IV:”Moving around Europe to learn”, gestionat per Conselleria,que va permetre a  quatre dels nostres alumnes fer formació en centres de treball europeu a Itàlia i Alemanya el curs passat. Aquest projecte continua aquest curs amb Euro FP Balears V.