La sol·licitud presentada pel projecte de mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge, Acció Clau 1 (KA101), convocatòria 2018, ha estat aprovada i rebrà subvenció per part del SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación).

 

 

El projecte, On the way to developing new strategies to improve teaching and learning outcomes at IES Balafia, que s’ha d’implementar durant el curs 2018-2019, ha estat subvencionat per a realitzar 14 mobilitats de professorat per a realitzar diferents cursos estructurats i activitats d’observació en un centre educatiu d’Itàlia.

 

La participació en aquest programa té les següents prioritats de formació:

- promoure la dimensió europea a través de la relació entre professors de diferents nacionalitats com a passa prèvia a futures associacions estratègiques que impliquin mobilitat d'alumnat.

- millorar la competència comunicativa en anglès de part del professorat, necessària per poder acomplir amb l'objectiu d'internacionalització del centre.

Per altra banda, estem interessats en consolidar la línia metodològica del centre que ens permeti formar a ciutadans del segle XXI. Volem educar persones crítiques, creatives, respectuoses, competents amb el món digital i capaces d'adaptar-se a una societat canviant i multicultural. Per això a través del projecte ens interessa,

- aprofundir en el treball col·laboratiu, trencant la dinàmica tradicional de l'aula per incorporar noves estratègies d'aprenentatge,

- incorporar noves activitats docents que fomentin el desenvolupament de les intel·ligències múltiples i l'aprenentatge centrat en l'alumne de manera activa i motivadora,

- i promoure el canvi digital introduint noves eines TIC en les nostres aules.