Notícia al diari d'Eivissa sobre l'alumnat que ha realitzat pràctiques a Kiel (Alemanya) i Massa (Itàlia) dintre del programa Erasmus plus.

 

 

Aquests són els set professors de l’IES Balàfia que realitzaran cursos de formació Erasmus + al llarg del mes de juliol.

Viatjaran a Dublín, Cork, Londres, Helsinki i Florència per fer cursos sobre l’aprenentatge per projectes, estratègies per a la millora de la gestió d’aula i l’avaluació, integració de la creativitat a les aules, anglès intensiu,  maneres motivar  i treballar a adolescents i innovació en l’ensenyament de lengües estrangeres.

Aquestes experiències  es compartiran amb el claustre de professors al llarg del primer trimestre del curs 2019-20 i es posaran en pràctica a les aules.

 

Disfrutau molt de l’experiència Erasmus+ i ja ens contareu!!!

 

Tot i ser complicat a final de curs, professors de l’IES Balàfia

trobarem una estoneta per reflexionar sobre la nostra pràctica docent.

Serà el dilluns, 10 de juny a les 14:05 hores.

Pepa Beneyto compartirá la seva experiècia Erasmus + a Florencia on va fer el curs:

“The 4 Cs: creativity, critical thinking,communication and collaboration” junt amb professors d’Alemanya, Finlàndia i Portugal.

Aquesta xerrada és una més de les activitats de difusió del programa Erasmus + sobre innovació metodològica que estam realitzant al centre.

 

 

 

 

 

 

 

La propera setmana, del 24 febrer al 2 de març, dues professores del Balàfia, Marta Roldán i Xus Tur, visitaran l’Scuola Media Ugo Foscolo a Torino en unes jornades d’aprenentatge per observació de bones pràctiques.

Allí participaran en les classes dels alumnes italians i tendran reunions per a tractar temes com l’atenció a la diversitat, l’organització  del centre, clubs de conversa en anglès, organització de diades esportives, ús de les noves tecnologies i preparació d’un projecte d’intercanvi amb alumnes (ERASMUS+ KA2)

Seran uns dies intensos i  esperam que profitosos, que formen part del programa Eramus+ KA1 que tenim aquest curs a l’IES Balàfia.  Es tracta d’un programa de formació internacional de professorat en noves didàctiques i metodologies per tal de fer cada vegada millor la nostra feina.


        

El dia 11 d'octubre, al primer pati (10:45 h) farem una jornada de difusió del Programa Erasmus + i celebrarem el Dia Europeu de les Llengües.

Informat i participa!!!!

 

 

 

 

 

La sol·licitud presentada pel projecte de mobilitat de les persones per motius d’aprenentatge, Acció Clau 1 (KA101), convocatòria 2018, ha estat aprovada i rebrà subvenció per part del SEPIE (Servicio Español Para la Internacionalización de la Educación).

 

 

El projecte, On the way to developing new strategies to improve teaching and learning outcomes at IES Balafia, que s’ha d’implementar durant el curs 2018-2019, ha estat subvencionat per a realitzar 14 mobilitats de professorat per a realitzar diferents cursos estructurats i activitats d’observació en un centre educatiu d’Itàlia.

 

La participació en aquest programa té les següents prioritats de formació:

- promoure la dimensió europea a través de la relació entre professors de diferents nacionalitats com a passa prèvia a futures associacions estratègiques que impliquin mobilitat d'alumnat.

- millorar la competència comunicativa en anglès de part del professorat, necessària per poder acomplir amb l'objectiu d'internacionalització del centre.

Per altra banda, estem interessats en consolidar la línia metodològica del centre que ens permeti formar a ciutadans del segle XXI. Volem educar persones crítiques, creatives, respectuoses, competents amb el món digital i capaces d'adaptar-se a una societat canviant i multicultural. Per això a través del projecte ens interessa,

- aprofundir en el treball col·laboratiu, trencant la dinàmica tradicional de l'aula per incorporar noves estratègies d'aprenentatge,

- incorporar noves activitats docents que fomentin el desenvolupament de les intel·ligències múltiples i l'aprenentatge centrat en l'alumne de manera activa i motivadora,

- i promoure el canvi digital introduint noves eines TIC en les nostres aules.