Al següent document podeu consultar el llistat d'admesos a les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional.