Adjuntam el calendari per a la renovació parcial del Consell Escolar.